Одним із структурних компонент стратегії розвитку України у найближчий перспективі є досягнення високого рівня енергоефективності, енергонезалежності та енергетичної безпеки країни. Протягом останніх років було напрацьовано велику кількість теоретико-методологічних розробок і практичних рекомендацій щодо підвищення енергоефективності, зокрема, у сфері будівництва. Проте, складна ситуація в політичній, економічній та енергетичній сферах породжують нові проблеми, з численного переліку яких виокремлюється проблема формування та реалізації ефективних енергозберігаючих заходів в будівництві. Така ситуація актуалізує завдання вивчення міжнародного досвіду вирішення зазначеної проблематиці.

Міжнародний досвід доводить, що впровадження енергозберігаючих технологій вимагає комплексного підходу, який передбачає не лише розробку та прийняття відповідних нормативно-правових положень, врахування інтересів власників житла та інвесторів, а й навчання громадян до дбайливого та заощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів.

У таких країнах, як Німеччина, Швеція, США, Китай активно впроваджують різні енергоефективні технології, альтернативні та нетрадиційні джерела енергії.

Особлива увага приділяється на впровадження наступних сучасних концепцій:

 • “Passive House” (Пасивний будинок) — це енергоефективна будівля, що реалізує основні засади сталого розвитку в ракурсі структурних компонент: економічної, екологічної, соціальної.
 • “Triple Zero” (Концепція “трьох нулів”) – це не лише ефективне використання відновлюваних природних джерел енергії: сонця, вітру, біопалива, енергії річок, припливів/відливів, а й застосування енергозберігаючих технологій, наприклад, якісна теплоізоляція. До цієї концепції відноситься “будинок нуль енергії”, або “будинок з нульовим споживанням енергії” (Zero-energy building). Це будівля, що володіє високою енергоефективністю, здатна на місці виробляти енергію з поновлюваних джерел і споживати її в рівній кількості протягом року. При виробленні енергії менший, ніж необхідно для споживання, будівля називається будинком з майже нульовим споживанням (англ. near zero-energy building). Будинки з нульовим споживанням енергії не використовують викопне паливо і отримують всю необхідну енергію з поновлюваних джерел. Вони можуть бути традиційними будівлями, але з великим сонячним колектором, сонячною батареєю чи вітрогенератором.
  В світовій практиці залежно від цілей, що стоять перед проектувальником, виділяють кілька типів будівель з нульовим споживанням енергії, зупинимося тільки на основних:

  • “нульова” по енергобалансу;
  • “нульова” за видатками на енергоспоживання будівля;
  • “нульова” по викидах CO2 будівля.
 • “Green Lease” забезпечує реалізацію зобов’язань між орендодавцем та орендарем будівлі в контексті мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище, підвищення рівня енергоефективності, якості, комфортності орендованого житла. “Green Lease” є одним з інструментів, які можуть бути використані для підвищення рівня енергоефективності комерційної нерухомості.