в руках у людини звіт з енергоаудитуЗа результатами обстежень типовий звіт з енергоаудиту, як правило, складається з таких розділів:

ВСТУП

Наводяться адреса об’єкта і контактні дані осіб, відповідальних за проведення енергоаудиту, як з боку замовника, так і з боку виконавця. Коротко формулюється мета і вказується підстава для проведення енергоаудиту.

ОПИС ОБ’ЄКТА

Описується стан об’єкта енергоаудиту на момент проведення обстеження, з точки зору споживання і витрати енергоресурсів. Наводяться геометричні характеристики будівлі, стан будівельних конструкцій. Характеризується кліматична обстановка. Фіксується стан систем електро- та теплопостачання. Описуються основні споживачі тепла, газу, електроенергії.

ТЕПЛОВІ ВТРАТИ ЧЕРЕЗ ОГОРОДЖУВАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ БУДІВЛІ

В цьому розділі звіт з енергоаудиту містить розрахункові дані по існуючим втрат тепла через стіни, дах, підвал, вікна та двері будівлі. Для наочності додаються візуальні доповнення – термограмми.

ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ І ДИНАМІКА ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ

Аналізується споживання енергоресурсів, як в кількісному, так і в фінансовому вираженні за останні три роки. Описується структура тарифів на енергоносії. Розрахункові дані по енергоспоживанню порівнюються з фактичними і вибирається базова лінія для розрахунку економічного ефекту.

ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЗАХОДИ, НА ОБ’ЄКТІ

Основний розділ звіту, де детально описуються розроблені, в результаті енергоаудиту заходи з енергозбереження. Кожен захід описується окремо, розраховується економічний ефект за рік, собівартість заходів і його терміни окупності. У разі проведення на об’єкті тепловізійного обстеження, наводяться його результати, з відповідними рекомендаціями щодо поліпшення теплоізоляційних властивостей огороджувальних конструкцій.

РЕЗЮМЕ

Розділ містить короткі відомості про результати проведення енергоаудиту, дані про тепловізійних обстеженнях, термограмми. Також пропонується перелік заходів з енергозбереження та їх:

  • орієнтована вартість;
  • економічний ефект;
  • термін окупності.

Як правило основними, пропонованими в результаті енергоаудиту будівель, енергозберігаючими заходами є:Звіт з енергоаудиту

  • утеплення стін, даху, цоколя;
  • заміна вікон та дверей;
  • модернізація системи опалення;
  • усунення локальних дефектів огороджувальних конструкцій;
  • установлення енергозберігаючого освітлення;
  • установка датчиків руху для управління освітленням;
  • модернізація системи обліку енергоресурсів.
СЛУЖБОВІ РОЗДІЛИ ЗВІТУ

Наводяться нормативні документи, на підставі яких складено звіт з енергоаудиту, перелік використовуваних скорочень, зміст із зазначенням сторінок.

Слід зазначити, що в залежності від об’єкта енергоаудиту, обраних обстежень і побажань замовника структура звіту може змінюватися в широких межах.

Як приклад можна переглянути витяги зі звіту з енергоаудиту будівлі школи в м.Харкові, складеного компанією ТОВ «Енерго Х».

[/vc_column_text]

[/vc_column][/vc_row]