Сучасний світ неможливий без електроенергії. Протягом останніх двох століть виявлена величезна кількість властивостей електрики, що дозволило знайти їй практичне застосування в різних сферах людської діяльності.

Одна з головних переваг електроенергії – можливість її транспортування на великі відстані з найменшими втратами. Але, в будь-якому випадку, неможливо цього уникнути зовсім. Найбільші втрати відбуваються за рахунок нагріву кабелю внаслідок електричного опору матеріалу провідника. Для вирішення цієї проблеми вдаються до передачі з підвищенням напруги й, одночасно, зменшенням сили електричного струму. Такі міри призводять до зменшення нагрівання електричної транспортної системи і, завдяки цьому, до зниження втрат при транспортуванні. На практиці для транспортування електроенергії використовують наступні величини напруг: 220кВ, 330кВ, 500кВ, 750кВ і 1150кВ. Величина напруги електричного струму, що транспортується, прямо пропорційна відстані, на яку передають електричну енергію.

В ланцюжку передачі струму від виробника до споживача, серед великої кількості складного електротехнічного устаткування, присутні трансформатори, що підвищують або знижують електричні параметри. В загальних рисах трансформатори, які підвищують напругу, на підвищуючих підстанціях «готують» електроенергію до передачі на великі відстані по лініях електропередачі (ЛЕП). В рідкісних випадках, коли передача електроенергії відбувається на надвеликі відстані, за підстанціями, що підвищують електричні параметри, розташовуються підстанції, на яких відбувається перетворення змінного струму в постійний. В кінці такої лініїї, відповідно, знаходиться підстанція, яка займається зворотною дією – перетворенням постійного струму в змінний. В пунктах, максимально наближених до споживача, знаходяться знижувальні трансформатори, які перетворюють електроенергію до величини, продиктованої потребами споживача. Понижуючі підстанції, в свою чергу, поділяються на районні (зі зниженням до 6, 10 і 35кВ) і місцеві (зі зниженням до 500, 380 і 220), звідки вже електроенергія перерозподіляється до споживача.

Конструктивно, електричні підстанції є розподільними пристроями високої напруги, з високовольтним (понад 1 кВ) обладнанням – перетворюючими агрегатами (силові трансформатори, випрямлячі, інвертори, перетворювачі частот і т.п.), щитами управління з вимірювальним обладнанням і релейним захистом. Для забезпечення більш надійної роботи підстанції оснащуються двома-трьома трансформаторами. Устаткування може монтуватися як на відкритих майданчиках, так і в будівлях чи спеціальному приміщенні, розташованому окремо. В міських умовах будуються спрощені варіанти електричних підстанцій – розподільчі пункти, на території яких розташовується один розподільний пристрій номінальної напруги. Такі пункти використовуються для розподілу електроенергії в електричних мережах напругою від 6 до 20кВ.

Зважаючи на складність обладнання і величезну важливість електричних підстанцій для всієї інфраструктури передачі електроенергії, першочерговим моментом є підтримка обладнання в робочому стані. Це досягається завдяки проведенню своєчасних технічних обслуговувань та ремонтів обладнання в рамках планово-попереджувальних робіт (ППР). Це, в свою чергу, забезпечує надійне та безперебійне функціонування електричних ланцюгів. Для дотримання правил виконання робіт згідно до вимог нормативно-технічної документації застосовується система контролю якості. Крім того, всі роботи проводяться у відповідності до правил техніки безпеки, а також з дотриманням вимог пожежної безпеки. Організації, що займаються такими роботами, повинні мати ліцензію на проведення робіт, дозвіл від технічного нагляду, а також утримувати в своєму штаті висококваліфікованих фахівців.

Компанія «Енерго Х» володіє всіма переліченими вище якостями: має дозвіл №342.14.63 від 05.05.2014 р і №572.15.63 від 03.09.2015 р на роботу з електроустановками напругою понад 1000В і до 330кВ включно, допуск до налаштування машин і механізмів підвищеної небезпеки. Протягом останніх 15-ти років наша компанія успішно проводить роботи з реконструкції та ремонту на підстанціях Північної Енергосистеми (Харківська, Полтавська і Сумська області).

Серед робіт, що виконувалися компанією «Енерго Х» (в минулому АТ «ЛК« Сприяння») в області обслуговування енергоустановок, такі:

  • Монтаж елегазових вимикачів 110 кВ, трансформаторів, роз’єднувачів АК «Харківобленерго»;
  • Капітальний ремонт контуру заземлення ПС 330кВ «Артема»;
  • Заміна силового трансформатора ПС 330кВ «Артема»;
  • Модернізація будівельної частини для монтажу реактора ПС 750кВ «Північноукраїнська»;
  • Ремонт силових трансформаторів в (10 шт) Харківський «Метрополітен»;
  • Проектні роботи з реконструкції релейного захисту на ПС 110кВ «Фрунзе» (ВАТ «Сумське машинобудівне об’єднання ім.М.В.Фрунзе;
  • Комплекс робіт з реконструкції ПС 330 кВ «Полтава», заміна МВ 110 кВ, трансформаторів струму 110кВ на елегазові вимикачі і ТТ, заміна розʼєднувача 330кВ Р7АТ-2 на РГ.1-330.1/2000УХЛ1, монтаж ОПН.