Картинка энергоаудит в Украине

Міжнародний досвід використання енергозберігаючих технологій в будівництві

Одним із структурних компонентів стратегії розвитку нашої країни в найближчій перспективі є досягнення високого рівня енергоефективності, енергонезалежності та енергетичної безпеки. Серед інших заходів була розроблена законодавча база, яка забезпечує повсюдний енергоаудит в Україні. Але сам аудит, як таковий, не призведе до вирішення поставлених завдань. Необхідний комплексний підхід при впровадженні його результатів. Однією зі складових при підвищенні енергоефективності є використання енергозберігаючих технологій в будівництві. При цьому є актуальним вивчення міжнародного досвіду вирішення зазначеної проблематики.

Напрацювання зарубіжних країн

Міжнародний досвід доводить, що впровадження енергозберігаючих технологій вимагає комплексного підходу. При цьому передбачається:

 • розробку та прийняття відповідних нормативно-правових положень
 • врахування інтересів власників житла
 • захист прав інвесторів
 • навчання громадян до дбайливого та заощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів.

У таких країнах, як Німеччина, Швеція, США, Китай активно впроваджують різні енергоефективні технології, альтернативні та нетрадиційні джерела енергії.

Фото сонячні батареї на будинку

Особлива увага приділяється на впровадження наступних сучасних концепцій:

 • “Passive House” (Пасивний будинок) — це енергоефективна будівля, що реалізує основні засади сталого розвитку в ракурсі структурних компонент: економічної, екологічної, соціальної.
 • “Triple Zero” (Концепція “трьох нулів”) – це не лише ефективне використання відновлюваних природних джерел енергії: сонця, вітру, біопалива, енергії річок, припливів/відливів. Крім цього концепція має на увазі й застосування енергозберігаючих технологій, наприклад, якісна теплоізоляція. До цієї доктрині відноситься “будинок з нульовим споживанням енергії” (Zero-energy building). Ця будівля володіє високою енергоефективністю. Це можуть бути споруди як традиційної, так і ультрасучасної архітектури. Але в будь-якому випадку вони оснащуються великими сонячними колекторами, численними сонячними батареями або вітрогенераторами. Ці будови відрізняються тим, що самостійно і автономно виробляють енергію з відновлюваних джерел. При цьому енергоспоживання відбувається рівномірно протягом усіх сезонів року. У світовій практиці виділяють кілька типів будівель з нульовим споживанням енергії. Зупинимося лише на основних:
  • “нульова” по енергобалансу;
  • “нульова” за видатками на енергоспоживання ;
  • “нульова” по викидах CO2.

Можливий варіант, коли будівля генерує меншу кількість енергії, ніж необхідно для функціонування. Тоді вона називається “будинок з майже нульовим споживанням” (Near zero-energy building).

 • “Green Lease” забезпечує реалізацію зобов’язань між орендодавцем та орендарем будівлі в контексті мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище, підвищення рівня енергоефективності, якості, комфортності орендованого житла. “Green Lease” є одним з інструментів, які можуть бути використані для підвищення рівня енергоефективності комерційної нерухомості.

Міжнародний досвід, накопичений у сфері енергозбереження, необхідно повсюдно впроваджувати і в нашій країні. Це дозволить зробити більш ефективними результати, які надає енергоаудит в Україні.

Leave a Reply

Ваш email не буде опублікований.

*