Подисание документов

Законодавче стимулювання і підтримка заходів по збільшенню рівня енергоефективності будівель

У червні 2017р. Верховна Рада України прийняла закони №2095-VIII «Про фонд енергоефективності» (08.07.2017р.) та №2118-VIII «Про енергетичну ефективність будівель» (22.06.2017р.). Ці закони були прийняті з метою забезпечення виконання Україною міжнародних зобов’язань у сфері енергоефективності та спрямовані на зменшення викидів парникових газів в атмосферу.

Законом України «Про фонд енергоефективності» передбачено створення фонду, який буде розробляти і брати участь в реалізації програм з підвищення енергетичної ефективності будівель, а також акумулювати і виділяти кошти юридичним і фізичним особам для часткового фінансування цих заходів безпосередньо або через банки-партнери. Відповідно до закону, формування фонду має здійснюватися як за рахунок бюджетних коштів України, так і за допомогою залучення фінансових коштів від інших держав і міжнародних фінансових організацій.

Відповідно до закону, фонд енергоефективності буде здійснювати часткове відшкодування вартості заходів з термомодернізації будівлі тільки за умови наявності сертифіката енергетичної ефективності, виданого незалежним енергоаудитором. Граничний розмір сум відшкодування визначає Наглядова рада фонду за поданням Дирекції.

Законом України «Про енергетичну ефективність будівель» встановлені основні принципи державної політики в цій сфері такі, як: стимулювання зменшення споживання енергії в будівлях, скорочення викидів парникових газів в атмосферу, забезпечення термомодернізації будівель і створення умов щодо залучення інвестицій для цього, збільшення кількості будівель з близьким до нуля рівнем споживання енергії. Згідно з цим законом, починаючи з липня 2019 року, обов’язковою буде сертифікація енергетичної ефективності будівель, в яких:

  • термомодернізація здійснюється частково за рахунок державних коштів, з метою досягнення класу енергетичної ефективності не нижче мінімальних норм;
  • знаходяться органи державної влади або місцевого самоврядування, з опалювальною площею понад 250 м кв, які часто відвідуються громадянами і належать державі;
  • об’єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту, на яких, згідно з державними будівельними нормами і стандартами, постійно перебувають 50-400 і понад 400 осіб (клас наслідків СС2 і СС3).

Сертифікація енергетичної ефективності будівлі здійснюється незалежним енергоаудитором, який отримав кваліфікаційний атестат. Оформляється документом встановленої форми – енергетичним сертифікатом. Термін дії сертифіката відповідно до закону становить 10 років.

Leave a Reply

Ваш email не буде опублікований.

*